Overzicht van het totaalresultaat 2019

(In duizenden euro)

   

2019

   

2018

        

Groepsnettoresultaat na belastingen

  

9.219

   

3.337

        

Goodwill ontstaan bij de verkrijging van een additioneel belang bij bestaande meerderheidsbelangen

 

-1.279

   

-5.174

 

Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen

 

896

   

861

 
        

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen

  

-383

   

-4.313

        

Totaalresultaat

  

8.836

   

-976