Omzetontwikkeling

Vebego International

In 2018 is de geconsolideerde omzet met 5,4% toegenomen (2017: +3,9%). De omzet steeg van € 832,5 miljoen naar € 877,6 miljoen. De autonome groei van 3,6% is mede bepalend geweest voor de omzetstijging.

De aan- en verkoop van bedrijven heeft in 2018 een positief effect gehad op de omzet van 2,6%. Dit betrof trajecten en afspraken uit eerdere jaren, waaronder de verwerving van Heton, Brouwers Groenaannemers en Move Consultants. Er zijn geen nieuwe acquisitietrajecten opgestart in 2018. De waardedaling van de Zwitserse frank heeft de omzet met 0,5% negatief beïnvloed. De totale gemanagede omzet, waarin we de bijdrage van de joint ventures volledig meetellen, kwam uit op € 1,15 miljard; een stijging van bijna 6% ten opzichte van 2017.

Vebego Nederland

Het aandeel van de Nederlandse activiteiten in Vebego International is gestegen ten opzichte van 2017 en bedraagt nu 57%. Alle activiteiten zijn in 2018 gegroeid: opnieuw zijn vooral de facilitymanagementactiviteiten van Vebego bovengemiddeld gestegen. Door een flinke stijging van de orderportefeuille hebben de schoonmaakbedrijven meer groei laten zien dan de afgelopen jaren, ondanks het feit dat deze markt nog altijd onder grote druk staat. Ook de groen-, zorg- en handelsbedrijven hebben in omzet een stap vooruit gemaakt.

Vebego België

De omzet van de Belgische bedrijven die worden meegeconsolideerd, is in 2018 licht teruggelopen. Deze bedrijven zijn goed voor ruim 8% van de omzet. Vebego is in België actief in facilitaire dienstverlening en de gezondheidszorg. De overname van 50% van de aandelen van Curaedis Group (actief in de thuisverpleging) heeft ons een strategische positie in de Belgische zorgmarkt opgeleverd. Het resultaat van deze acquisitie wordt verantwoord onder de post Resultaat deelnemingen.

Vebego Duitsland

Met een groei van bijna 12% blijft Duitsland een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Vebego. Deze groei is grotendeels autonoom. Ondanks de moeilijke omstandigheden op de Duitse uitzendmarkt steeg de omvang van deze activiteiten in 2018 stevig. De omzet in facilitaire dienstverlening is gegroeid in lijn met de verwachting. De bedrijven die op de Duitse markt actief zijn dragen ca. 13% bij aan de omzet van Vebego.

Vebego Zwitserland

In 2018 realiseerde Vebego 22% van de totale geconsolideerde omzet in Zwitserland. De groei is in 2018 beperkt gebleven. Dat komt vooral doordat de omzet van het grootste bedrijf -Vebego AG- een pas op de plaats heeft gemaakt. De kleinere bedrijven actief in facilitaire dienstverlening en zorg zijn echter gegroeid. De groeicijfers van 2018 werden negatief beïnvloed door reeds in 2017 opgezegde contracten.