Kansen en mogelijkheden

In Nederland zien wij vooral mogelijkheden om de indirecte backofficekosten verder te verlagen middels de doorontwikkeling van de ERP-processen en -toepassingen. Op het gebied van de duurzame inzet van personeel bieden de verlaging van het ziekteverzuim en het project 'Sourcing' veel kansen. Dit project beoogt de rol van uitzendbureaus te beperken. In België zien we de verdere ontwikkeling van het 'werkplek management' en de uitbouw van onze positie in de thuisverpleging als belangrijke groeikans. In Zwitserland zien wij dat de overname van Move Consultants (facilitymanagement) de positie van Vebego als facilitymanagementspeler verder versterkt. Grotere facilitymanagementmandaten bieden hier kansen om versneld te groeien. Als laatste benoemen wij kansen op het terrein van overnames van bedrijven die onze strategische plannen versterken. In 2019 zullen wij hierin nog terughoudendheid betrachten.