Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Gedurende het verslagjaar was de man-vrouwverhouding binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen niet gelijk. Voor de benoemingsprocedures van de huidige leden zijn alle geschikte kandidaten beoordeeld en geselecteerd op basis van de eisen voor de posities, ongeacht hun geslacht. Met ingang van 1 maart 2019 zijn drie nieuwe leden van de Raad van Commissarissen benoemd. De nieuwe commissarissen zorgen voor een meer evenwichtige samenstelling van de raad, die nu bestaat uit twee vrouwen en vier mannen.

Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego behalve naar de individuele eisen ook kritisch naar de diversiteit binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Was getekend

Raad van Bestuur
Ronald Goedmakers
Steph Feijen
Ton GoedmakersVoerendaal, 14 mei 2019