Strategische risico’s en onzekerheden

Schoonmaak en facilitymanagement

De schoonmaakmarkt staat onder druk in Nederland. Wij beschouwen dit al jarenlang als een strategisch risico van betekenis voor Vebego, in combinatie met de opkomende rol van de grote facilitymanagementorganisaties en de tendens tot inbesteden bij de overheid. Wij zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de facilitymanagementactiviteiten van Yask. Dit bedrijf heeft, na de eerdere overname van Kien, met de overname van Heton in 2018 opnieuw een vervolgstap genomen. Met onze landelijke en regionale schoonmaakbedrijven, die zowel generieke als specialistische schoonmaakactiviteiten uitvoeren, verwacht Vebego voldoende slagkracht te hebben. Wij verwachten onze leidende positie op de schoonmaakmarkt vast te houden en uit te bouwen door een duidelijke positionering rondom kwaliteit, impact en het blijven creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten. Ook in Zwitserland neemt de invloed van de facilitymanagementorganisaties op de schoonmaakmarkt toe. In dat kader ziet Vebego de overname van Move Consultants in 2018 als een belangrijke stap om de concurrentie op deze markt aan te kunnen gaan. Wij verwachten overigens een verdere consolidatie van de Zwitserse facilitymanagementmarkt.

Dynamische zorgmarkt

De markt binnen de zorg is nog steeds volop in beweging. De vraag naar zorg blijft stijgen, mede door de sterke inzet op langer thuis wonen. De zorgvraag is steeds complexer en dat zorgt voor stijgende kosten. Zorgorganisaties doen meer met minder en het is de verwachting dat dat de komende jaren nog toeneemt. Binnen de zorg is de zeer krappe arbeidsmarkt het voornaamste probleem. Verder pakt de cliënt meer regie en neemt de toepassing van big data een grote vlucht in de zorg. Daarbij is het opvallend dat de transformatie maar moeilijk op gang komt, met veel verschillen binnen het sociaal domein. Vebego blijft verder investeren in de zorg, zowel in Nederland als in België en houdt daarmee vast aan haar visie ‘Vebego vitaliseert werk en zorg’. De huidige en toekomstige zorgconcepten moeten een antwoord geven op het verhogen van de medewerker- en cliënttevredenheid. Het toekomstbestendig organiseren daarvan moet natuurlijk passen binnen een financieel gezond kader.

Arbeidsmarkt onder grote druk

De arbeidsmarkt staat in alle landen waar Vebego actief is onder grote druk. Daarnaast zien we het sentiment rondom uitzenden in Duitsland niet verbeteren. Dit raakt zowel onze schoonmaakbedrijven als de uitzendbedrijven. Wij zoeken inmiddels steeds vaker naar medewerkers uit Oost-Europa om de Duitse markt te kunnen bedienen.

Ook in Zwitserland zien wij de druk op de arbeidsmarkt toenemen. Niet alleen verhevigt de strijd om goede medewerkers, maar we zien ook een verdere stijging van de looneisen in Zwitserland in de komende jaren. Vebego kijkt voortdurend naar nieuwe systemen om efficiënter te kunnen werken, maar we besteden vooral veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Het bieden en stimuleren van betekenisvol werk en zorgen voor optimale werkomstandigheden maken Vebego een gewaardeerde werkgever.

De belangrijkste strategische risico’s zijn hiermee benoemd.