Vebego vitaliseert

Vebego wil elke dag maximale impact hebben op onze klanten, medewerkers en de maatschappij. Dit hebben we vertaald in onze missie ‘het vitaliseren van werk en zorg’ en in onze ambitie om in 2025 dagelijks impact te hebben op 10 miljoen mensen. Om die impact te kunnen maken, heeft Vebego de kracht van een gezond rendement en voldoende groei nodig. Dat is uitdagend, gezien de omgeving waarin Vebego actief is. De markt voor schoonmaak staat onder druk en de rol van grote facilitymanagementorganisaties neemt daarin toe. De zorgmarkt is zeer dynamisch en groeit. De groenmarkt groeit eveneens en is nog steeds sterk regionaal georiënteerd. Deze ontwikkelingen vinden plaats tegen een achtergrond van een uitdagende arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en steeds complexere wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle landen waar Vebego actief is.

Een toekomstbestendig Vebego vraagt om een sterk collectief van bedrijven, met korte lijnen en meer samenwerking. We noemen deze focus de collectieve vitalisering van Vebego. Het afgelopen jaar hebben we die concreet geoperationaliseerd in ons strategisch verbeterplan ‘Vebego Vitaliseert’. Met deze strategie zetten we actief in op zeven thema’s die staan voor de collectieve vitalisering. Die thema’s zijn gericht op zowel onze interne organisatie als onze externe impact-, markt- en klantambities. Wij geloven in de kracht van onze autonome bedrijven, versterkt door de kracht van ons collectief. Hiermee onderscheiden we ons op de markt en maken we elke dag het verschil voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij.