Vooruitblik 2019

Stond 2018 nog in het teken van het versterken van het fundament voor Vebego, in 2019 moeten de contouren van een sterker collectief zich aftekenen. Wij verwachten dat de eerste resultaten zichtbaar worden van de investeringen en de gemaakte strategische keuzes in het kader van ‘Vebego Vitaliseert’.

De plannen op het gebied van werk en zorg moeten het komend jaar gefaseerd verder worden uitgerold. Voorwaarde is en blijft een solide basis van het resultaat, want het familiebedrijf Vebego wil hoe dan ook een financieel onafhankelijke positie behouden. Op basis van de ingrepen in de indirecte kosten in 2018, de focus op rendement en een doelstelling van minimaal 2,5% autonome groei, verwachten wij over 2019 een resultaat te realiseren van ten minste € 10 miljoen. Op basis van deze plannen verwachten wij over 2019 ook een groei van ons personeelsbestand.