“2019 wordt een allesbepalend jaar”

Giuseppe Santagada, divisiedirecteur Vebego Zwitserland

In april 2018 volgde Giuseppe Santagada Ton Goedmakers op als divisiedirecteur Zwitserland, verantwoordelijk voor de Vebego Schweiz Holding AG. Hoewel hij aanvankelijk niet veel wist over het bedrijf, was hij na een aantal gesprekken overtuigd van Vebego. “Ik ben diep onder de indruk van de geschiedenis van dit bedrijf. Tegelijkertijd besef ik ook dat veranderingen onvermijdelijk zullen zijn”, legt Giuseppe Santagada uit.

Vebego AG bevindt zich momenteel in een transitie van een schoonmaakbedrijf naar een professionele aanbieder van integraal facility management. Deze verandering is absoluut noodzakelijk om Vebego in Zwitserland verder om te vormen tot een autonome en duurzame onderneming en om in te spelen op de veranderende behoeften van klanten en de markt.

“Door een nieuwe richting in te slaan en een nieuwe organisatiestructuur op te bouwen creëren we de basis om ook in de toekomst een belangrijke partner te zijn voor onze klanten en medewerkers”, licht Giuseppe Santagada de ingezette veranderingen toe. Dit vereist een aangepaste organisatie, een modern en dynamisch personeelsbeleid en ook een mentaliteitsverandering bij alle medewerkers. We moeten anders, vanuit een nieuw perspectief, naar de wereld van facility management gaan kijken. Dat vergt een flinke cultuuromslag, maar daar kunnen we niet omheen. Giuseppe Santagada is ervan overtuigd dat de organisatie aan alle voorwaarden voldoet om de nodige veranderingen te kunnen doorvoeren.

“De markt is meer dan ooit in beweging, klanten stellen hogere eisen en de complexiteit is toegenomen.”

De markt bepaalt welke kant we opgaan

Giuseppe Santagada is ervan overtuigd dat Vebego de afgelopen 75 jaar een grootse prestatie heeft neergezet: “Toen ik kennismaakte met het bedrijf, was ik onder de indruk van de rijk geschakeerde geschiedenis van dit familiebedrijf”, aldus de nieuwe divisiedirecteur. Voor nog eens 75 succesvolle jaren zijn nu echter veranderingen nodig. De manager met een Italiaanse achtergrond heeft zich bij Vebego gevoegd om dit veranderingsproces – samen met alle medewerkers – vorm te geven. “2019 wordt voor Vebego Schweiz Holding AG een beslissend jaar. De markt is meer dan ooit in beweging, klanten stellen hogere eisen en de complexiteit is toegenomen. We moeten een antwoord vinden op deze nieuwe situatie om onze positie als marktleider verder te versterken”, aldus Giuseppe Santagada. “Dat gaat veel verder dan afzonderlijke diensten en vraagt om een integrale benadering.”

7.500 ambassadeurs aan het werk

“Onze kracht? – Dat zijn onze medewerkers. Ik heb het volste vertrouwen in hen. We moeten ons ontwikkelen tot een bedrijf waar medewerkers niet alleen graag voor werken, maar waar ze zich ook kunnen ontplooien en onze missie verinnerlijken”. Giuseppe Santagada ziet dus vooral bij al het geschoolde personeel een enorm potentieel voor een succesvolle toekomstige ontwikkeling.

De nieuwe divisiedirecteur wil van de 7.500 medewerkers van de zes vennootschappen van de Vebego Schweiz Holding AG graag allemaal Vebego-ambassadeurs maken. “Als onze medewerkers tevreden zijn en onze missie in hun werk uitdragen, leveren ze ook meerwaarde aan de klant en voldoen ze aan diens eisen. En dat heeft vervolgens ook effect op de klanten van onze klanten. Van deze ambassadeurs gaat een enorme kracht uit, die we de komende jaren nog verder willen benutten.”