De koffiebeker als symbool voor verandering

Samen werken naar zerowaste en duurzame doelstellingen

We leven in een wegwerpmaatschappij. Ook op kantoor merken we dit dagelijks. Het welbekende wegwerpbekertje, het vele printpapier – ze zijn illustratief voor ons afvalprobleem. Maar er brandt licht aan het einde van tunnel: Vebego-dochterbedrijf Returnity!

Afval van waarde

Met Returnity heeft Vebego een circulaire aanpak voor afval gevonden. Returnity kent afval een nieuwe bestemming toe: zo wordt het koffiebekertje gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. We noemen dit circulariteit: het economische systeem waarin gebruikte producten en grondstoffen blijven rouleren zonder dat ze hun waarde verliezen. Circulariteit heeft grote voordelen en een enorm positieve impact op onze planeet.

Producten blijven hun waarde behouden. Het idee van Returnity is dat we kantoorartikelen niet meer kopen maar lenen en dat ze na gebruik weer opgehaald worden. Deze gebruikte producten dienen dus als grondstof voor de nieuwe producten. Dat wegwerpbekertje wordt dan misschien printpapier of een schrijfblok.

Op dit moment heeft Returnity drie circulaire producten in het assortiment: koffiebekers, printpapier en de duurzame afvalbak Binc. Returnity blijft constant zoeken naar nieuwe artikelen met als uiteindelijk doel: een netwerk waarin 100% van circulaire artikelen gebruikgemaakt wordt.

Faciliteren en adviseren

Naast het aanbieden van producten in bruikleen meet Returnity zich ook de rol van adviseur aan, waarbij zij het volledige facilitaire en logistieke proces – afvalgerelateerd – onder de loep neemt. Via een quickscan maakt Returnity zichtbaar welke reststromen zich in de organisatie voordoen: hoe zijn deze georganiseerd? Hoe kunnen deze worden verdeeld? Welke partijen zijn hierbij betrokken? Returnity maakt een verbinding tussen schoonmaak en afval en adviseert in het tegengaan van verspilling. Ook leidt Returnity ‘circulair coaches’ op. Zij brengen rapporten uit en ondersteunen bij het terugdringen van (overbodige) afvalstromen. En dat zorgt voor keiharde cijfers.

In de praktijk: DCMR

In 2016 ging Returnity bij DCMR (Milieudienst Rijnmond) aan de slag om het percentage restafval terug te dringen. Bij de start was DCMR al voor 80% afvalvrij. Het doel was om binnen een jaar de resterende 20% met 10% terug te dringen. Dit doel werd na slechts 3 maanden behaald. Een jaar later was DCMR voor 94% afvalvrij.