Eenvoudiger topstructuur, intensiever samenwerken

Werken aan een toekomstbestendige organisatie

In 2018 bestond Vebego 75 jaar. Een mijlpaal voor ons als familiebedrijf. We staan op de schouders van illustere voorgangers, komen voort uit een vitaal verleden vol ondernemingszin. Het heeft geleid tot een conglomeraat van bedrijven. Vebego is met 150 bedrijven actief in 4 landen, met dienstverlening op het gebied van schoonmaak, zorg, groenvoorziening en facilitaire dienstverlening.

“We weten dat successen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst”, zegt Ronald Goedmakers, CEO van Vebego. “2018 was daarom ook het jaar waarin we extra kritisch naar onze organisatie hebben gekeken. In hoeverre zijn we toekomstbestendig, hoe zorgen we ervoor dat we ook de komende 75 jaar gezond blijven? Het antwoord: we blijven gezond door extra in te zetten op rendement en groei. Het financieel resultaat van Vebego moeten we verbeteren, als waarborg voor onze continuïteit én als randvoorwaarde om onze ambities te realiseren.”

 

Expertise bij elkaar brengen voor het grote geheel

Als belangrijke stap op weg naar een gezonde toekomst heeft Vebego de eigen topstructuur in 2018 aangepast. Het aantal divisies is teruggebracht tot 5 en er zijn tussenholdings weggehaald. Ook in de inrichting van de staffuncties zijn veranderingen doorgevoerd, vertelt Peter van Montfort, Groepsdirecteur HR. “De diverse Vebego-bedrijven zijn altijd op hoofdlijnen aangestuurd, met veel autonomie voor de afzonderlijke onderdelen. Hierin hebben we in 2018 nieuwe accenten gelegd. In de bedrijven en divisies is veel kennis en expertise aanwezig die tot voor kort vrijwel uitsluitend voor de eigen werkmaatschappij werden ingezet. In 2018 zijn we deze gericht bij elkaar gaan brengen voor Vebego als geheel. Zo zijn HR-professionals lid geworden van Vebego-brede expertiseteams als Leiderschap & Strategie, Legal, Duurzame inzetbaarheid & Vitaliteit en Sourcing & Recruitment.”

“Er staat nu een structuur die de synergie binnen Vebego stimuleert”

 

De kracht van het collectief: goed voor Vebego én voor klanten

Met de nieuwe topstructuur en de herinrichting van staffuncties heeft Vebego in 2018 gekozen voor méér sturing en méér samenwerking. Ronald Goedmakers: “Er staat nu een structuur die de samenwerking en de synergie tussen de verschillende onderdelen stimuleert. Dit sluit aan bij onze governance die is ingericht volgens het principe van guided autonomy. Doordat we als Vebego beter gevoed worden met kennis en expertise vanuit de gehele onderneming kunnen we onze bedrijven en divisies ook beter ‘gidsen’. We zetten al deze kennis en expertise nu breder in. Zo verhogen we, intern, de kwaliteit van onze processen en verlagen we onze kosten. Maar ook klanten hebben volop baat bij de extra sturing en nauwere samenwerking bij Vebego. Ze profteren van de kracht van Vebego als collectief. Vebego als geheel kan, zeker bij complexere vragen, klanten meer toegevoegde waarde bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van integrale facilitaire dienstverlening."