Vebego verbetert financiële gezondheid medewerkers

Samen een eind maken aan de vicieuze cirkel van schulden en schuldgevoelens

Volgens Nibud kosten medewerkers met schulden een bedrijf al gauw 13.000 euro per jaar. Vebego en haar dochterbedrijven zijn hier geen uitzondering op, blijkt uit intern onderzoek (2014). 7% van de medewerkers heeft zelfs problematische schulden. En dat heeft gevolgen: zo zijn medewerkers met geldzorgen vaker ziek en leveren ze kwalitatief minder goed werk. Vebego ziet het als haar taak om werknemers te ondersteunen om financieel vitaal te worden én blijven.

Genezen en voorkomen

Vebego maakt deze geldzorgen bespreekbaar. Want als we op de hoogte zijn van een probleem, kunnen we dit ook proberen op te lossen door medewerkers hulp op maat te bieden. Dit doen we met het programma Financiële Vitaliteit. Het doel? Vebego-medewerkers helpen financieel vitaal te worden. We zorgen voor inzicht en overzicht in hun huidige situatie én voorkomen dat zij weer schulden maken.

Het doel? Vebego-medewerkers helpen financieel vitaal te worden

Binnen het programma Financiële Vitaliteit is de Budgetcoach Groep onze partner. Een logische keuze: deze organisatie brengt veel ervaring mee vanuit diverse branches waarin Vebego actief is. Uit deze samenwerking is onze aanpak ontstaan, een combinatie van budgetcoaching en budgetbeheer voor medewerkers. Het traject kan binnen 12 maanden afgerond worden. Ook hebben we een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. 

Wij bieden leidinggevenden passende workshops aan om onduidelijkheden in het project te minimaliseren. Zo krijgen ook zij de handvatten om financiële problemen bespreekbaar te maken én op tijd te herkennen. We beschermen de privacy van onze medewerkers via een getekende overeenkomst. We opereren vanuit één gemeenschappelijk gedachtegoed: we nemen de schuld niet over, maar geven onze werknemers houvast om zelf verandering teweeg te brengen.

Goed werkgeverschap

We kennen een aantal doelstellingen toe aan dit project. Zo scholen we medewerkers in het omgaan met hun financiën, zodat ze financieel vitaler en zelfredzaam worden. Hierdoor worden ze gemotiveerder en daalt het ziekteverzuim. Klanten zullen de positieve gevolgen van onze financiële ondersteuning daardoor ook (indirect) ondervinden. Administratiekosten van loonbeslagen worden namelijk lager. En we leveren een positieve bijdrage aan het uitdragen van goed werkgeverschap.

De omschakeling

33 medewerkers gingen in 2016 de uitdaging aan. We voerden gesprekken met de deelnemers om erachter te komen waar we samen verbeteringen moeten aanbrengen. In de opvolgende twee jaar zagen we een groei van negen naar twaalf actieve bedrijven. In 2018 waren er zelfs vier bedrijven waar tien of meer trajecten liepen.

Veel deelnemers van het programma omschreven hun deelname als een ‘opluchting’. De budgetcoach was iemand bij wie ze eindelijk hun verhaal kwijt konden. Hierdoor werd het gevoel van schaamte ook minder. Dit zorgde voor een keerpunt: er kwam een eind aan de vicieuze cirkel van schulden en schuldgevoelens.