Gemanaged & geconsolideerd

Bij Vebego hanteren we de begrippen ‘gemanaged’ en ‘geconsolideerd’. De geconsolideerde omzet van € 877,6 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet tellen de inkomsten van de joint ventures volledig mee. In 2018 hebben we het dan over 167 bedrijven met een gezamenlijke omzet van € 1.152,8 miljoen. De aansluiting tussen de gemanagede en geconsolideerde cijfers van Vebego is als volgt:

(in duizenden euro)

Geconsolideerd

 

Joint Ventures

 

Gemanaged

 

2018

2017

 

2018

2017

 

2018

2017

Netto-omzet

877.582

832.534

 

275.216

258.198

 

1.152.798

1.090.732

Kostprijs van de omzet

708.712

659.451

 

213.352

197.311

 

922.064

856.762

         

Bruto-omzetresultaat

168.870

173.083

 

61.864

60.887

 

230.734

233.970

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

168.830

160.338

 

51.526

48.447

 

220.356

208.785

         

Operationeel Resultaat (=EBIT)

40

12.745

 

10.338

12.440

 

10.378

25.185

         

Aantallen medewerkers

2018

2017

 

2018

2017

 

2018

2017

Medewerkers per 31 december

26.452

25.887

 

9.840

9.638

 

36.292

35.525

In FTE

15.106

14.718

 

5.508

5.641

 

20.614

20.359