Groepswinst- en verliesrekening over 2018

(In duizenden euro)

   

2018

  

2017

       

9

Netto-omzet

 

877.582

  

832.534

 

Kostprijs van de omzet

 

708.712

  

659.451

       
 

Bruto-omzetresultaat

 

168.870

  

173.083

10

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

 

168.830

  

160.338

       
 

Netto-omzetresultaat

 

40

  

12.745

11

Financiële baten en lasten

 

-590

  

-205

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

-550

  

12.540

12

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-1.357

  

-4.186

13

Resultaat deelnemingen

 

5.297

  

2.918

       
 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

 

3.390

  

11.272

 

Aandeel derden

 

29

  

-346

       
 

Resultaat

 

3.419

  

10.926

.