Voorwoord

Het afgelopen jaar heeft de nieuwe koers die we in 2017 presenteerden concreet vorm gekregen. We hebben onze strategische keuzes – meer klantfocus, meer samenwerking, meer impact – een vol jaar lang kunnen uitrollen. Dat deden we onder niet altijd even eenvoudige omstandigheden. Het resultaat over 2018 laat dit ook zien: we hebben maar een zeer beperkte winst geboekt. Dat moet beter. Om onze ambities ook in de toekomst te kunnen realiseren is een nieuw evenwicht nodig tussen mensen en resultaat, tussen maatschappelijke waarde en financiële waarde.

We hebben het afgelopen jaar maatregelen genomen om de winstgevendheid van Vebego te verbeteren. Zo is in 2018 onze topstructuur gewijzigd en hebben we het aantal divisies teruggebracht. Ook hebben we expertise van onze bedrijven dit jaar Vebego-breed inzetbaar gemaakt én ingezet. Deze actieve sturing heeft al geleid tot meer synergie en beter gestroomlijnde processen. Belangrijker nog voor de langere termijn: dankzij de intensievere samenwerking tussen onze bedrijven hebben we klanten nieuwe integrale concepten kunnen aanreiken op het gebied van schoonmaken, groenvoorziening, zorg en facility management. Dit past in onze strategie om klanten extra toegevoegde waarde te bieden.

2018 was voor ons ook een jubileumjaar waarin we ons opnieuw bewust werden van onze 75-jarige geschiedenis. Het heeft geleid tot hernieuwd inzicht in wat ons ten diepste drijft. Goed doen zit ons in de genen. We zijn en blijven een bedrijf dat het grootste kapitaal wat het heeft – de inzet en de kwaliteit van de eigen medewerkers – koestert. Een bedrijf dat geen winst maakt om het winst maken, maar dat koerst op groei en rendement als randvoorwaarden om te kunnen doen waar het echt om gaat: blijvende impact op klanten, medewerkers en maatschappij. Daar staan we ook in 2019 weer elke dag voor op.

Ronald Goedmakers, CEO Vebego