Bericht van de Raad van Commissarissen

Op het moment van schrijven is de wereld in de greep van de coronacrisis. Het virus maakt vele slachtoffers en legt extreme druk op de gezondheidszorg en op een groot aantal vitale sectoren. In korte tijd is het openbare leven bijna tot stilstand gekomen. Een nieuwe realiteit gaat als een schokgolf door de samenleving. Mensen blijven zoveel mogelijk thuis. Vooral ouderen, kinderen en mensen die zorg nodig hebben ondervinden hier de gevolgen van. Ook werknemers, zelfstandigen, winkeliers en andere ondernemers worden hard geraakt.

Vebego is een solide onderneming, met een sterke financiële basis. De continuïteit van het bedrijf zal door deze crisis niet in gevaar komen. Maar natuurlijk worden ook Vebego en haar dochterbedrijven en joint ventures hard geraakt door de gevolgen van corona. Niet alleen financieel, maar vooral ook op menselijk vlak. In alle vier de landen waar het concern actief is hebben medewerkers en klanten dagelijks te maken met werk dat verandert of stopt, opdrachten die wegvallen, familieleden of collega’s die ziek zijn. Een lichtpuntje is de grote hoeveelheid initiatieven van solidariteit, onbaatzuchtige hulp en collegialiteit die ontstaat.

De Raad heeft diep respect voor het werk dat vele Vebego-medewerkers verrichten en de belangrijke bijdrage die zij leveren in de zorg, in vitale industrieën, in veiligheid en hygiëne. Niet alleen in deze bijzondere tijd, maar dag in dag uit. Veel van het werk dat binnen het concern gedaan wordt is van levensbelang. Dat wordt in deze tijd pijnlijk duidelijk en verdient extra waardering.

In verband met deze crisis is dit jaarverslag tot een minimum beperkt. De Raad van Commissarissen heeft daar alle begrip voor en heeft in navolging besloten ook haar bijdrage daarop aan te passen. In 2019 vonden vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats. Op één daarvan heeft de accountant de bevindingen van de accountantscontrole toegelicht. Daarnaast is er in enkele themabijeenkomsten stil gestaan bij de voortgang van de groepsstrategie. De Raad is tevreden met het duidelijk verbeterde resultaat van Vebego over 2019. De sterk verbeterde samenwerking tussen de bedrijven is daar een van de oorzaken van en dat is goed om te zien. 2020 zal een veel moeilijker jaar worden, maar juist door het fundament dat in eerdere jaren is gelegd denken wij dat dit niet ten koste gaat van de kracht van het collectief.

Wij bieden u hierbij het door de Board of Directors opgestelde Jaarverslag 2019 aan. De jaarrekening 2019 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze Raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel van resultaatbestemming. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2019 vast te stellen.

Was getekend

Raad van Commissarissen
Pamela Boumeester, voorzitter
Ton Goedmakers sr.
Loes van Rijsoort
Willem Cramer
Jan van Hoek
Arend Vos
Voerendaal, 3 juni 2020