Board of Directors

Vebego wordt bestuurd door de Board of Directors die belast is met de algemene gang van zaken van de onderneming. De leden zijn: Ronald Goedmakers en Ton Goedmakers. Steph Feijen heeft eind 2019 afscheid genomen van Vebego, na een dienstverband van 34 jaar. Ronald Goedmakers (1962) is CEO van Vebego, met in zijn portefeuille de Nederlandse divisies, HR en strategie. Ton Goedmakers (1980) heeft de divisies in Zwitserland, Duitsland en België in portefeuille, aangevuld met financiën, innovatie en impact. 

Samen met Ferry Muller (CFO), Peter van Montfort (directeur group HR) en Niel Cortenraad (secretaris) vormen zij de Executive Board. De Executive Board geeft leiding aan Vebego.

De Board of Directors en de Executive Board bestaan op dit moment nog steeds enkel uit mannen. Het neemt niet weg dat wij sterk geloven in het belang van diversiteit en inclusiviteit. Voor toekomstige vacatures kijkt Vebego, naast individuele eisen, ook kritisch naar de diversiteit binnen de Executive Board.

Vijf divisies

De Vebego-bedrijven zijn georganiseerd in vijf divisies. Twee in Nederland, en een in Zwitserland, België en Duitsland. De algemeen directeuren van de Vebego-bedrijven hebben een relatief grote mate van autonomie. Zij kunnen zich hierdoor volledig richten op hun klanten en medewerkers. De algemeen directeuren maken afspraken met hun divisiedirecteuren over de koers van de divisie binnen de strategie van Vebego, over HR, samenwerking voor klanten, uniforme processen en financiële doelstellingen. De vijf divisiedirecteuren vormen samen met de directeur group IT en de Executive Board de Management Board. De Management Board komt regelmatig bij elkaar om de voortgang van de strategie en de realisatie van de gestelde doelen te bespreken.