Belastingen

Vanuit onze impactambitie en onze aandacht voor het verkleinen van ongelijkheid stellen wij ons ook op als verantwoord belastingbetaler. Behalve compliant zijn aan fiscale wet- en regelgeving willen wij ook ethisch verantwoord omgaan met onze belastingplichten. Transparantie over ons fiscaal beleid naar alle relevante stakeholders is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Onze bedrijfsactiviteiten en de landen waar wij deze verrichten bepalen waar wij de belastingen betalen. Wij zien belastingen nadrukkelijk niet als profit centre.

Groenonderhoud in de Efteling.