Maatschappij

Vebego Foundation

Vebego Foundation is een stichting, die gelieerd is aan Vebego en wordt gefinancierd uit een vaste jaarlijkse bijdrage door Vebego. De stichting zet zich in om kinderen en jongeren een betere toekomst te bieden door projecten te steunen vanuit de thema's zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Jaarlijks organiseert Vebego Foundation bouwreizen naar het buitenland om met collega’s en lokale partijen letterlijk te bouwen aan de toekomst. In 2019 werd met collega’s uit Nederland, Duitsland en België gewerkt aan de renovatie van SOS Kinderdorpen in Ait Ourir, Marokko. In Sri Lanka werd met collega’s uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland in Nikaweratiya gebouwd aan een community center. Daarnaast steunde de Foundation met Mijn Project 19 projecten van Vebego-medewerkers die als vrijwilliger werken, waaronder een vakantiekamp voor pleegkinderen en zwemles voor kinderen die geen reguliere lessen kunnen volgen.

Vebego Foundation bouwt letterlijk aan de toekomst.

CO2-footprint

We nemen uiteraard ook onze verantwoordelijkheid op klimaatgebied. Wij gaan vanaf 2020 onze CO2-footprint aanzienlijk reduceren door maatregelen te nemen aan de hand van drie pijlers: wagenpark, kleding en huisvesting. Vanaf 2020 is reductie van de CO2-footprint bij al deze drie pijlers een randvoorwaarde bij beslissingen. Bij iedere beslissing voor (nieuwe) huisvesting wordt CO2-reductie in de businesscase meegenomen. Bij het geleasede wagenpark gaan we CO2-uitstoot sterk reduceren; met ingang van 2020 compenseren we alle feitelijke CO2-uitstoot door middel van investeringen in gecertificeerde Gold Standard-duurzaamheidsprojecten. Bij bedrijfskleding is CO2-neutraal vanaf 2020 een vereiste bij ieder inkooptraject.