Medewerkers

  • * Medewerkers betreft het totaal aantal medewerkers van de geconsolideerde bedrijven en onze joint ventures

Voor ons is het vanzelfsprekend dat onze organisatie, en de mensen die bij ons werken, een weerspiegeling vormen van de maatschappij waarin wij leven. Wij zijn de maatschappij. Die toegankelijkheid is één van onze belangrijkste kenmerken. Dat helpt ons de grote uitdagingen (verhoging pensioenleeftijd, vergrijzing, arbeidskrapte) op de arbeidsmarkt tegemoet te treden. 

In samenwerking met onderwijsinstanties en opdrachtgevers bieden we kansarme jongeren uitzicht op een vaste baan met de Topacademie die al op diverse locaties is opgericht. In Zwitserland is Vebego AG in 2019 erkend als leerbedrijf (Great Place to Start). Vebego AG heeft inmiddels als eerste facilitair dienstverlener in Zwitserland ook het Great Place to Work certificaat verkregen.

Intern borgen we dit onder andere door zorg te dragen voor een inclusieve cultuur en door veel aandacht te besteden aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We willen dat onze medewerkers gezond en werkend hun pensioen halen. We werken in het programma Vitaal vakmanschap aan gezondheid, vitaliteit, motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling, waarbij de mens centraal staat. Na een succesvolle start bij Hago Zorg, wordt dit nu groepsbreed ingezet.

Wij zijn de maatschappij

In 2019 zijn vier HR expertiseteams opgezet, die voor Vebego in Nederland werken. Deze werkwijze wordt bij gebleken succes uitgebreid naar de andere landen. De teams zijn: Leiderschap & cultuur, Sourcing & recruitment, Duurzame inzetbaarheid, verzuim & schadelast, Juridische zaken. Al eerder is Destination: Future! gestart, ons talent development programme, dat in 2020 een vervolg krijgt. Diverse programma’s zijn in voorbereiding: Succession planning, performance cycle, guided principles of leadership, processes & IT systems.

Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat bij ons niet

Wij geloven dat iedereen bij ons kan werken. Zeker ook mensen met extra uitdagingen, omdat we goed zijn in mensenwerk. In een aantal gespecialiseerde bedrijven, ontstaan uit samenwerkingsverbanden met sociale werkvoorzieningen, heeft ruim 2/3 van de medewerkers een arbeidsbeperking. Inmiddels zijn er in onze Nederlandse bedrijven ca. 3.500 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam. Dat is 17% van het totaal. De uitdaging is hier vooral hoe we deze doelgroepen bereiken en wat we als werkgever kunnen bieden als meerwaarde. Bijvoorbeeld door in te spelen op behoeften als deeltijdwerk en maximale flexibiliteit ten aanzien van arbeidsomvang, maar ook door onze zichtbaarheid te vergroten. Iedereen die wil werken, krijgt bij ons een kans.

Daarnaast blijven we voor onze medewerkers de inhoud en het belang van het werk ontwikkelen en staan we open voor het omarmen van technologische ontwikkelingen om het werk lichter, gemakkelijker en interessanter te maken.

Resultaten onderzoek betekenisvol werk

Vebego staat voor betekenisvol werk. Werk waarvoor je met plezier je bed uitkomt, waarin je prettig samenwerkt, waarin je je belangrijk voelt en waarin je je talenten maximaal kunt benutten. Kortom, werk waar je trots op kunt zijn. Juist nu mensen steeds langer moeten werken, neemt het belang van betekenisvol werk alleen maar verder toe.

Om continu betekenisvol werk aan onze medewerkers te kunnen bieden, willen we inzicht in de punten waarop actie en verbetering noodzakelijk is. Dit doen we middels ons eigen onderzoek. De inzichten die de organisatie hieruit opdoet, worden vertaald naar concrete acties zodat we structureel bijdragen aan betekenisvol werk. Iedere dag opnieuw.

In 2019 wordt het werken bij Vebego gewaardeerd met het rapportcijfer 7,6; een stijging ten opzichte van vorig jaar (2018: 7,5). In 2019 hebben 20 Vebego-bedrijven het onderzoek Betekenisvol Werk uitgevoerd (2018: 16 bedrijven), waaronder het eerste bedrijf in Duitsland.