Omzetontwikkeling

Vebego International

In 2019 is de geconsolideerde omzet van Vebego International met 7,2% gegroeid (2018: +5,4%). De geconsolideerde omzet is gestegen naar € 941 miljoen; in 2018 was dit € 878 miljoen. Alle landen en bijna alle activiteiten hebben een positieve bijdrage geleverd aan deze groei. Alleen de Duitse uitzendactiviteiten laten, in lijn met de ontwikkeling in de uitzendmarkt, een lichte daling van de omzet zien. De autonome groei is uitgekomen op 4,4% (2018: 3,6%). Deze is vooral te danken aan een groot aantal commerciële successen, in combinatie met relatief weinig vervallen omzet. Het positieve effect van de aan- en verkopen van bedrijven bedraagt 2,0% en heeft vooral betrekking op de transacties die in de loop van 2018 zijn gemaakt. In 2019 zijn er geen grote aan- en verkopen geweest. De waardestijging van de Zwitserse frank heeft de omzet met 0,8% positief beïnvloed. De totale gemanagede omzet, waarin we de bijdrage van de joint ventures volledig meetellen, is uitgekomen op € 1,2 miljard, een stijging van 6,8% ten opzichte van 2018.

Met haar brede dienstenpalet is Vebego overal in de samenleving aanwezig
Nederland

In Nederland is de omzet van activiteiten opnieuw gestegen tot € 544 miljoen (2018: € 504 miljoen). De schoonmaakbedrijven zijn commercieel zeer succesvol geweest en zijn stevig autonoom gegroeid. Het effect van de overnames in de groensector heeft de totale omzet van deze activiteit bovengemiddeld laten stijgen. Facilitymanagement heeft, na een forse groei in 2018, pas op de plaats gemaakt om de organisatie klaar te maken voor een nieuwe groeispurt. De handelsactiviteiten en zorgbedrijven hebben zich in lijn met de verwachtingen ontwikkeld. Het aandeel van de Nederlandse activiteiten is gestegen ten opzichte van 2018 en komt nu uit op circa 58% (2018: 57%).

Zwitserland

Zwitserland is met een aandeel van ruim 22% (2018: 22%) in de omzet van Vebego International een belangrijke markt. De groei was in 2018 nog beperkt, maar in 2019 is dit ruimschoots gecompenseerd. De omzet steeg naar € 209 miljoen (2018: € 191 miljoen). De overname van een facilitymanagementbedrijf in 2018, de koers van de Zwitserse frank, maar vooral ook de forse autonome ontwikkeling van de facilitaire bedrijven hebben voor deze groei gezorgd. In Zwitserland is Vebego actief op het gebied van facilitaire dienstverlening en zorg.

Duitsland

De uitzendmarkt in Duitsland staat al geruime tijd onder druk. In 2019 heeft ons uitzendbedrijf voor het eerst de omzet niet kunnen vasthouden en was er een daling te zien. De omzet in de thuisverpleging is licht teruggelopen, tegelijkertijd zijn de facilitaire activiteiten ten opzichte van 2018 stevig gegroeid. De totale omzet van de bedrijven die actief zijn op de Duitse markt kwam uit op € 114 miljoen (2018: € 111 miljoen), circa 12% (2018: 13%) van de totale omzet van Vebego International.

België

De omzet in België is in 2019 gegroeid naar € 74 miljoen (2018: € 72 miljoen). Vooral de activiteiten in de thuisverpleging hebben, mede door enkele overnames, tot een positieve omzetontwikkeling geleid. Ook de bedrijven die worden meegeconsolideerd kenden een behoorlijke groei, nadat ze in 2018 nog een lichte daling van de omzet lieten zien. De dienstenchequebedrijven hebben hun omzet vast weten te houden, de facilitaire bedrijven hebben 2019 naar tevredenheid afgesloten. De Belgische activiteiten zijn goed voor circa 8% (2018: 8%) van de totale omzet van Vebego International.