Resultaatontwikkeling

Het resultaat in 2019 is substantieel beter dan het teleurstellende jaar 2018. Voor Vebego was 2018 een investeringsjaar, met het realiseren van langetermijndoelen als belangrijkste focus. Het besluit om, ondanks het matige resultaat in 2018, de investeringsprogramma’s door te zetten en de organisatie te versterken, heeft ertoe bijgedragen dat 2019 een duidelijk beter resultaat laat zien. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belasting is in 2019 uitgekomen op € 9,2 miljoen (2018: € 3,3 miljoen). De verbetering komt voornamelijk door de resultaten van de geconsolideerde bedrijven. In lijn met de omzet hebben alle landen en de meeste activiteiten een winstverbetering laten zien. Het resultaat van de deelnemingen is licht teruggelopen. Het saldo van aan- en verkopen en de ontwikkeling van de Zwitserse frank heeft een beperkt effect gehad op de resultaatverbetering. De overheadkosten zijn gedaald in 2019 en de bedrijfsvoering in het algemeen is verbeterd. Dat is te danken aan het fundament dat in 2018 is gelegd met de investeringen in onder meer IT, het versterken van de topstructuur, de aanpak van ziekteverzuim, en de verbetering van recruitment. Een groot deel van die investeringen liep door in 2019, met name op het gebied van IT, opleidingen en recruitment.

In Zwitserland is Vebego onder meer actief in logistieke dienstverlening