Samenwerking en uniformiteit

Belangrijk onderdeel van Vebego Vitaliseert is onze positionering als aanbieders van toegevoegde waarde. Tweede speerpunt van onze strategie is onze zichtbaarheid in de markt als krachtig collectief. We stemmen de individuele positionering van de bedrijven en de Vebego-brede positionering nauw op elkaar af, vanuit ons credo: "Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Onze bedrijven opereren niet (meer) als eenling, maar trekken als groep bedrijven steeds vaker samen op, bijvoorbeeld in hun marktbewerking en bij salestrajecten. Ook intern benutten we het potentieel van het collectief door de processen, systemen en organisatiemodellen in de bedrijven te uniformeren. Deze aanpak moet in 2025 leiden tot hogere duurzame winst, meer herkenbaarheid in de markt én het bereiken van ons grote doel: meer impact maken op klanten, medewerkers en maatschappij.

De pijlers van Vebego Vitaliseert

De kerndoelen van onze strategie zijn:

  • Duurzame winst om continuïteit te waarborgen en onze impactambities te realiseren.

  • 100% compliant: we werken altijd binnen de kaders van de wet en de normen en waarden die wij zelf stellen.

  • Sterke autonome groei in de gekozen markten, met een hoge klantwaardering op basis van Net Promotor Score voor onze medewerkers en onze dienstverlening. Jaarlijks willen we 5% autonoom groeien, met een gezonde marge.

  • Onze medewerkers waarderen en doorleven de betekenis van hun werk en voelen zich trots en betrokken bij de diensten die wij leveren. Daar hoort bij dat wij aandacht hebben voor het sociale, vitale en financiële welbevinden van onze medewerkers. Wij meten dit met de Betekenisvol Werk-methodiek.

  • Klanten, eindgebruikers en op termijn de gehele maatschappij krijgen meer en meer waardering voor onze helden en het belangrijke werk dat zij dagelijks verzetten. Onze impactambitie is dan ook: waardering van iedereen voor het betekenisvolle werk dat wij samen iedere dag doen, met een grote diversiteit aan medewerkers. Daarbij bieden wij iedereen die wil werken een kans.