Strategie: Vebego Vitaliseert

Vebego is een zelfstandig familiebedrijf met een grote ambitie: dagelijks bijdragen aan het welzijn van tien miljoen mensen in 2025. In alle vier landen waar we werken – Nederland, België, Duitsland, Zwitserland - willen we sterk aanwezig zijn bij klanten die bereid zijn om, net als wij, de betekenis van ons werk en onze medewerkers te waarderen. Om dit te bereiken moeten we in de markt gezamenlijk onze positie versterken. Vanaf 2017 heeft Vebego daarom haar strategie “Vebego Vitaliseert” ontwikkeld en deels geïmplementeerd. Deze strategie is erop gericht om Vebego te transformeren van een groep autonome bedrijven naar een krachtig en guided collectief in 2025. We willen terug naar onze oorsprong: VErenigde BEdrijven GOedmakers.