Vooruitblik 2020

Vebego is niet alleen tevreden over de financiële ontwikkeling in 2019, maar ook over de voortgang die wij gemaakt hebben in het kader van “Vebego Vitaliseert”. Dat is abrupt tot stilstand gekomen door de impact van de coronacrisis en de onzekere afloop daarvan. Het jaar 2020 had in het teken moeten staan van het bereiken van de doelen die bijdragen aan het op orde brengen van de basis. Om daarna door te kunnen groeien naar het krachtige collectief dat Vebego in 2025 wil zijn. Wij verwachten dat we de voornaamste doelstellingen die we gesteld hebben op het gebied van medewerkers, klanten, organisatie en impact in 2020 niet of slechts deels zullen realiseren.

Medewerkers

Wij willen betekenisvol werk bieden aan al onze medewerkers, en bovendien talent behouden en optimaal benutten. We werken daar actief aan met focusgroepen en met verbeterprojecten in de bedrijven. Doel voor 2020 is dat onze medewerkers in het medewerkersmotivatieonderzoek onze organisatie gemiddeld waarderen met rapportcijfer 7,8.

Klanten

Het implementeren van de Net Promotor Score (NPS) methode bij alle 100% bedrijven is tijdelijk on hold gezet en loopt daardoor vertraging op. Het doel van NPS is continue klantfeedback krijgen op onze prestaties. Wij streven naar langetermijnrelaties met onze klanten en partners, en voor ons is NPS een goede indicator voor de klantloyaliteit die we nodig hebben voor duurzame groei.