Groepswinst- en verliesrekening over 2019

(In duizenden euro)

  

2019

  

2018

      

Netto-omzet

 

940.870

  

877.582

Kostprijs van de omzet

 

764.892

  

708.712

      

Bruto-omzetresultaat

 

175.978

  

168.870

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

 

166.398

  

168.912

      

Netto-omzetresultaat

 

9.580

  

-42

Financiële baten en lasten

 

-777

  

-590

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

8.803

  

-632

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

 

-4.405

  

-1.357

Resultaat deelnemingen

 

4.844

  

5.297

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

 

9.242

  

3.308

Aandeel derden

 

-23

  

29

      

Resultaat

 

9.219

  

3.337